an Hendschich
aag’schlaa
ra g’hagled
a Schuabutzzuig
aag’fatzt sei
a Luuse hon
s’isch Migge
Bisch däbbad?
Oim was eibrogga
s‘ Brechtlengsgsellz
dr‘ Ebbfl
dr‘ Erdebbfl
s‘ Bodschabmberle
S’Rad radra
dr Duischdig
s’Buutzele
schluadra
s’Biffee
s’Veschbrguggl
an Beggrg’sell
d’Glufa
an Semsagrebbsler
an Oarazwicker
an Wochadibbl
d’Hochzuich
dia Turnibonga
s’Trottwar
am Samschdich
s’Dechterle
dr Babbedeggl
s’Gardedierle
bäffzge
n’Krakeeler
Nuudla
Grombiara
aag’schlage sei

Loading